MonVid

Una mica de mi…


2 Comments

Botes i barret de pirata

La darrera part de la disfressa de Jack Sparrow. Per a les botes, com que tampoc tenia patró, vaig basar-me en el d’uns cobertors de bota d’adult i el vaig reduir fins a adaptar-lo a la mida del meu fill. Si us interessa el patró mida 4-5 anys, digueu-m’ho i us posaré el vincle.

barret
El barret l’he fet a partir d’aquest patró de l’Oliver+S. He fet servir la talla d’adult, ja que la polipiel es força mes gruixuda que la roba de cotó. La unica modificació que he fet al patró es fer l’ala una mica mes ample. Un cop acabat el barret he unit les ales al cos del barret amb puntades de cordó gruixut, donant-li la forma de barret de pirata.

pirata-complet1

Finalment podré dedicar-me a cosir altres coses, que començo a estar farta de tanta disfressa!!!

Advertisements


Leave a comment

Botas y sombrero de pirata

La ultima parte del disfraz de Jack Sparrow. Para las botas, como tampoco tenia patrón, me he basado en el de unos cobertores de bota de adulto que he reducido hasta adaptarlos a la medida de mi hijo. Si os interesa el patrón en talla 4-5 años avisadme y os pondré el vinculo.

barret
El sombrero lo he hecho a partir de este patrón de Oliver+S. He escogido la talla de adultos ya que la polipiel es bastante mas gruesa que la tela de algodón. La única modificación que le he hecho al patrón es hacer el ala un poco mas ancha. Una vez acabado el sombrero he unido las alas al lateral del sombrero con una puntada con hilo grueso, dándole la forma de sombrero pirata.

pirata-complet1

Finalmente podré dedicarme a coser otras cosas, que empiezo a estar harta de tanto disfraz!!


Leave a comment

Pirate’s boots and hat

Last part of the Jack Sparrow’s costume. As usual, I did not have any pattern for the boots, so I used one of an adult’s boot’s cover and I adapted it to my son’s size. If you are interested on this patter, for a size 4-5 years, please let me know.

barret

For the hat I have used this pattern form Oliver+S, the adult size as the leatherette is thicker than the cotton fabric. The only modification I’ve made is on the brim, I’ve made it wider. Once I’ve finished the hat I’ve sewn the brim to the hat side, using a thick thread, to make the shape of the pirate’s hat.pirata-complet1

At last I will be able to sewn anything other than costumes, I am sick of it!!


Leave a comment

Bottes et chapeau de pirate

La dernière part de la déguise de Jack Sparrow. Par les bottes, comment habituel, je n’avais aucun patron, alors j’ai adapte le patron d’unes bottes d’adulte. Si vous êtes intéresses en ce patron, taille 4-5 années je peux vous indiquer le link.

barret

Par le chapeau j’ai utilise ce patron de Oliver+S. J’ai fait la taille d’adulte parce que le similicuir est plus épais que le tissu de coton. La seule modification que j’ai fait est faire le bond un peux plus large.
Quand j’ai eu le chapeau fini j’ai cousu le bond dans le cote du chapeau tout en lui donnant la forme de chapeau de pirate.

pirata-complet1

Finalement je pourrai coudre quelque autre chose que des déguises, je n’ai marre!!

 


Leave a comment

Armilla de Jack Sparrow

Una altra peça de la disfressa de Jack Sparrow, l’armilla. La part de davant és de vellut lila i l’esquena és d’una tela que feia temps que corria per casa i a la que encara no li havia trobat utilitat…

armilla

El patró de la part de davant l’he fet basant-me en la part de davant de la jaqueta, escurçant-lo i allargant el lateral cap a sota el braç. L’esquena l’he fet a ull, un quadrat amb una mica de forma a la zona de les mànigues. Puc posar-vos el vincle al patró si a algú li interesa.


Leave a comment

Chaleco de Jack Sparrow

Otra pieza del disfraz del Jack Sparrow, el chaleco. La parte de delante es de terciopelo lila y la espalda es de una tela que hace tiempo que tenia en casa  y a la que todavía no le había encontrado utilidad…

armilla

El patrón de la parte delantera lo he hecho basándome en la parte delantera de la chaqueta, acortándolo y alargando el lateral hacia la espalda. La espalda la he hecho a ojo, un cuadrado con un poco de forma en la zona de las mangas. Puedo poner el vinculo al patrón si a alguien le interesa.


Leave a comment

Jack Sparrow’s waiscoat

Another part of the Jack Sparrow’s costume, the waistcoat. The front is velvet and the back is a fabric I’ve had at home for a long time and for which I didn’t find a use until now.

armilla

I’ve drawn the pattern of the front piece based on the front of the coat, shortening it and making it wider on the sides. The back is an square, with some shape on the sleeves. I can put a link to the pattern if you are interested.